Oikeanlainen aitaaminen lisää puutarhan turvallisuutta ja viihtyisyyttä

This entry was posted by on Saturday, 28 January, 2017 at

Puutarhasi on omaa aluettasi. Haluat todennäköisesti nauttia siitä ilman tarpeettomia häiriöitä ja suojassa ohikulkijoiden katseilta. Kunnollinen aita on paras tapa suojata puutarha, mutta koko puutarhaa ei suinkaan aina tarvitse aidata umpeen. Voit puutarhaa suunnitellessasi luoda suojatumpia paikkoja auringonottoon tai ruokailuun, pystyttää aitaa tuulensuojaksi herkemmille kasveille tai ympäröidä koko viheralueen aidalla suojaksi esimerkiksi koiria ja muita eläimiä varten.picket_fence_79161814Viihtyisä puutarha on monenlaisten osien summa. Tärkeintä on luoda viheralueesta tila, jossa oleskelu on miellyttävää ja josta kaikki perheenjäsenet voivat nauttia omalla tavallaan. Pelkkänä työleirinä toimiva puutarha ilman kunnollisia istuskelu- tai leikkipaikkoja tarjoaa vain hyvin rajallisesti nautintoa kaikkiin niihin puutarhan tarjoamiin mahdollisuuksiin nähden. Erilaiset aidat ja aidanteet sopivat hyvin myös alueen viihtyisyyden lisäämiseen ja erilaisten tilojen luomiseen tontin sisällä.Erilaiset aidat ja aidanteet erilaisiin tarkoituksiinKannattaa tarkkaan miettiä, millaista suojaa aidaltaan haluaa. Ehkä puutarhassasi tarvitaan korkeaa lauta-aitaa suojaksi kadulle, tiivistä ja korkeaa pensasaitaa suojaamaan tuulelta ja matalaa pensasaitaa erottamaan puutarhan eri osia toisistaan. Tiivis ja nopeasti hyvin suojaava vaihtoehto on esimerkiksi timanttituija. Sitä toimitetaan myös valmiin aidan korkuisena.Tuija-aidan etuna on sen ympärivuotinen suojaavuus ja se, ettei sitä välttämättä tarvitse säännöllisesti leikata, vaan voit antaa sen kasvaa luonnolliseksi aidanteeksi.Pensasaitataimien valintaPensasaidan valinnassa on otettava huomioon taimien soveltuvuus tonttisi valaistusolosuhteisiin ja maaperään. Mikäli tonttisi on erityisen paahteinen tai tuleva aitasi sijaitsee kovin varjoisassa tontin osassa, kiinnitä erityistä huomiota oikean aitakasvin valintaan. Ota valintaa tehdessäsi huomioon myös se, minkä verran olet itse valmis tekemään työtä kauniin pensasaidan eteen: säännöllistä leikkausta tarvitsevaa aitakasvia ei kannata valita, mikäli leikkaamiseen ei ole aikaa, osaamista tai halua.Elävä aita vaatii aina jonkin verran huolenpitoa. Vaikka hyvä puutarhaliike laskee tarvittavien aitataimien määrän, toimittaa terveet taimet paikalle ja jopa istuttaa aidan, jos asiakas niin toivoo, täytyy aitaa jonkin verran hoitaa. Alkuun on erityisen tärkeää, etteivät taimet pääse kuivumaan, ja jossakin vaiheessa leikkaaminenkin on todennäköisesti aiheellista.